Wat is een mantelzorgmaatje?

Wat is een mantelzorgmaatje?
Een mantelzorgmaatje is een specifiek opgeleide vrijwilliger die mantelzorgers een luisterend oor biedt, ondersteunt bij regeltaken of samen met de mantelzorger op zoek gaat naar mogelijkheden om het sociale netwerk uit te breiden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat mantelzorgers moeite hebben de weg te vinden in allerlei regelingen en voorzieningen die op hen van toepassing zijn en ervaren de regeltaken naast hun meer dan gebruikelijke taken als belastend.

Daarnaast blijkt dat mantelzorgers door hun jarenlange zorgtaken vaak losser raken van hun oude sociale netwerk en ook in eigen kring moeizaam de benodigde hulp weten te organiseren.

De inzet van een mantelzorgmaatje is een waardevolle aanvulling op andere vormen van praktische thuishulp voor vrijwilligers. Een mantelzorgmaatje sluit aan daar waar de andere vrijwilligers de grenzen van hun ondersteuning bereiken. (bv respijthulp). Daarnaast is het tevens een aanvulling op de ondersteuning door beroepskrachten zoals bijvoorbeeld de mantelzorgconsulent of de dienstverlening van de M.E.E. De meerwaarde van de samenwerking heeft zich in de praktijk al bewezen.

  • Bent u geïnteresseerd in de opzet en werkwijze van de inzet van een mantelzorgmaatje?
  • Wilt u in kaart brengen of het concept van de inzet van het mantelzorgmaatje een aanvulling kan zijn op uw vrijwillige dienstverlening?
  • Wilt u weten wat er komt kijken bij de invoering van het mantelzorgmaatje?
  • Wilt u weten hoe het mantelzorgmaatje past binnen ontwikkelingen als de kanteling en decentralisatie van de extramurale begeleiding?

Wilt u zich over deze vragen buigen en onderzoeken of een soortgelijk initiatief in uw organisatie of gemeente kans van slagen heeft, dan is deze workshop een echte aanrader.

U bent dan ook van harte uitgenodigd om aan deze workshop deel te nemen.

 

Bij Handjehelpen regio Utrecht, een organisatie voor praktische thuishulp, is het concept van het mantelzorgmaatje ontwikkeld en opgenomen in het hulpaanbod. Meerdere mantelzorgmaatjes zijn geschoold en zetten zich in als mantelzorgmaatje.

Directeur Liesbeth Hoogendijk; “Wij ervaren het mantelzorgmaatje als een waardevolle aanvulling op de praktische hulp die wij al 30 jaar bieden. Mantelzorgers voelen zich ondersteund en geven aan dat zij het belangrijk vinden dat wij als praktische thuishulp organisatie ook deze vragen zien en daarop inspelen.
Ook voor uw organisatie kan dit concept een meerwaarde hebben. Hierbij doe ik dan ook van harte een aanbeveling voor de workshop”