Trainingen

Versterken sociaal netwerk

Een belangrijke pijler van onze huidige maatschappij is dat mensen zoveel mogelijk vanuit eigen regie en met hulp vanuit hun directe omgeving en naasten kunnen participeren. De praktijk laat zien dat juist mensen in kwetsbare situaties eerder het gevaar lopen dat hun netwerk steeds kleiner wordt of dat er zelfs een sociaal isolement ontstaat. LEES MEER

Wij bieden maatwerk, in overleg met opdrachtgever passen wij de trainingen aan op de specifieke leervragen van de organisatie. Bekijk ons trainingsaanbod.

Bent u op zoek naar een training die niet in het overzicht staat? Wij ontwikkelen regelmatig op verzoek trainingen op maat. Neemt u vooral contact met ons op.