Samen met mantelzorg

Training Samen met mantelzorgers
voor verzorgenden en verpleegkundigen

 “Wat zou het fijn zijn als ik wat meer contact zou hebben met de echtgenoot van mevrouw Brandwijk. Allebei hebben we zorg en aandacht voor het welzijn van mevrouw Brandwijk maar wat zou het goed zijn om dit meer op elkaar af te stemmen. Hoe ga ik hierover in gesprek en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we goed gaan samenwerken en doen we recht aan ieders rol, mogelijkheden en beperkingen”. Zou ik misschien ook iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mijnheer, want soms zie ik dat de zorg voor zijn vrouw wel erg zwaar wordt.”

 

Datum: 3 december 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

10 december 2020 van 13.00 tot 17.00

16 december 2020 van 13.00 tot 17.00

11 januari 2021 van 13.00 tot 17.00

 

Locatie: online via Teams

Prijs: € 99,-  p/p

Incompany:

De training Samen met mantelzorg is ook incompany mogelijk. Voor een team van maximaal 8 deelnemers zijn de kosten circa € 575.

 Accreditatie:

De training Samen met mantelzorg en het online evenemet zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals.  Deelname aan de training levert 3,5

 

Inhoud

In deze training ga je aan de slag met het perspectief van de mantelzorger Aan de orde komen de drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. We onderzoeken op een actieve manier de rollen van de mantelzorger en hoe jullie het samenspel met de mantelzorger vormgeven. Uiteraard gaan we ook in op waar jullie in de samenwerking met mantelzorgers tegenaan lopen. Als laatste leer je hoe je overbelasting van mantelzorgers kan signaleren en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van mantelzorgers.

Resultaat

De deelnemers kunnen zich verplaatsen in de rol van mantelzorger en hebben inzicht in de mogelijkheden om met hun in gesprek te gaan en samen te werken. Zij hebben geoefend met de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

 

Vorm en duur

De training duurt 3,5 uur en wordt op dit moment online verzorgd vo0r maximaal 8 deelnemers. Wij maken hierbij gebruik van Teams. De training vraagt een actieve inzet van de deelnemers waarbij ook in subgroepen gewerkt wordt

 

Trainers

Wietske Dekkers en/of  Carine Blauw

Inschrijven