Verdiepende training “kijk eens door je sociale netwerkbril”

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Inhoud
De basiscursus signaleren en omgaan met eenzaamheid is een eerste stap in een effectieve aanpak van eenzaamheid. In sommige gevallen zijn de interventies om eenzaamheid te verminderen op individueel niveau binnen handbereik. Echter in veel gevallen is een onderliggende factor van de eenzaamheid dat mensen een beperkt en schraal sociaal netwerk hebben. De praktijk laat zien dat juist mensen in kwetsbare situaties een grotere kans lopen dat hun netwerk steeds kleiner wordt of dat er zelfs een sociaal isolement ontstaat. Mensen staan dan voor de uitdaging hun netwerk weer te gaan versterken, maar hoe doe je dat als dit niet vanzelf gaat. Mensen zullen geactiveerd moeten worden om de mogelijkheden van zichzelf en van hun netwerk te zien en te gaan benutten.

Resultaat
Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt die hen in staat stellen om door een netwerkbril te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de hulpvrager, met de hulpvrager hierover in gesprek te gaan en de hulpvrager te helpen bij het versterken van zijn/haar netwerk.

De deelnemers

  • Kunnen het belang van het netwerkperspectief plaatsen binnen de bredere ontwikkelingen binnen zorg en welzijn.
  • Centraal staan de vragen: Hoe kan je op een andere manier naar problemen van inwoners kijken en hoe motiveer je mensen om aan de slag te gaan om hun sociale netwerk te versterken en hun eigen mogelijkheden actief in te zetten?
  • Kunnen met de hulpvrager in gesprek over het inzetten van het eigen netwerk.
  • Hebben handvatten hoe zij de hulpvrager in beweging krijgen om de eerste stappen te zetten richting versterking van het netwerk.
  • Weten waar de grenzen liggen ten aanzien van netwerkversterking en kunnen tijdig signaleren en doorverwijzen wanneer intensievere ondersteuning gewenst is.

Voor wie
professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn

Duur
De training “Kijk eens door je sociale netwerkbril” bestaat uit 1 dag

Inhoud en vorm
De training omvat een combinatie van bewustwording, kennisoverdracht en oefening in vaardigheden. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. Voorbeelden uit de praktijk staan centraal. De deelnemers ontvangen een beknopte informatiemap met daarin o.a. achtergrondinformatie en de sheets en/of PowerPoint en checklist gespreksvoering.