Versterken sociaal netwerk

Een belangrijke pijler van onze huidige maatschappij is dat mensen zoveel mogelijk vanuit eigen regie en met hulp vanuit hun directe omgeving en naasten kunnen participeren. De praktijk laat zien dat juist mensen in kwetsbare situaties eerder het gevaar lopen dat hun netwerk steeds kleiner wordt of dat er zelfs een sociaal isolement ontstaat.

Organisaties in zorg en welzijn staan voor de uitdaging hulpvragers te ondersteunen bij het versterken van hun netwerk. Maar hoe doe je dat? Hoe activeer je hulpvragers om hun eigen mogelijkheden en netwerk te gaan zien en gebruiken? Ceder biedt hiervoor uiteenlopende trainingen voor (zorg)professionals en vrijwilligers. Daarnaast biedt Ceder procesbegeleiding bij de implementatie van projecten versterken sociaal netwerk.

Procesbegeleiding bij implementatie “versterken sociaal netwerk”

U wilt aan de slag met een aanbod van netwerkversterking en kunt wel wat ondersteuning gebruiken.

Ceder trainingen en advies kan u ondersteunen of adviseren bij:
1. het schrijven van het projectplan
2. het aanvragen van de subsidie
3. procesbegeleiding tijdens de implementatie.
4. interne en externe communciatie

Wij gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken op welke wijze wij een passende ondersteuning kunnen bieden die bij uw organisatie past.