Doorbreken van eenzaamheid

Eenzaamheid is een welzijns- en een gezondheidsprobleem. Het geeft niet alleen onplezierige gevoelens die gepaard gaan met vermoeidheid, lusteloosheid en andere stressreacties, het is ook een gezondheidsrisico.

Het gebruik van medicijnen zoals slaap- en kalmerende middelen is hoog.
Ongeveer 30% van de Nederlanders, dat wil zeggen 3,5 miljoen op een totaal van ruim 12 miljoen volwassenen, is eenzaam. Van deze eenzamen is ongeveer 20% matig eenzaam en 10% sterk eenzaam. Omgerekend naar de volwassen bevolking is dat iets meer dan 1 miljoen sterk eenzame mensen (Van Tilburg, 2007c).

Mensen geven hun eenzaamheidsproblemen vaak niet zelf aan. Het gericht systematisch signaleren van eenzaamheid is daarom extra belangrijk. Medewerkers in de zorg en welzijn vervullen een belangrijke signalerende functie.

Het is van belang dat zij weten hoe zij signalen van eenzaamheid op een zorgvuldige wijze kunnen oppikken en wat zij kunnen doen, om samen met hun hulpvrager of cliënt eenzaamheid te verminderen.

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Doelgroep
Medewerkers, middenkader en beleidsmedewerkers in zorg- en welzijnssector

Resultaat

De deelnemers :

  • hebben kennis heeft over de belangrijkste achtergronden, kenmerken, contexten en signalen van eenzaamheid
  • hebben kennis heeft over de ins en outs van het systematisch signaleren van eenzaamheid en de benodigde randvoorwaarden;
  • hebben een aantal casussen uitgediept en de mogelijke interventies in kaart gebracht;
  • zijn zich bewust van de noodzaak van multidisciplinaire samenwerking om op een effectieve wijze te kunnen werken aan het verminderen van eenzaamheid
  • Weten hoe zij mensen kunnen motiveren om actief aan de slag te gaan om hun eenzaamheid te verminderen door deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun interesse,

 Duur
1 tot 2 dagdelen

Optie
De training signaleren van eenzaamheid kan ook als train-de-trainer gegeven worden. Wij trainen dan bijvoorbeeld uw middenkader of coördinatoren die daarna eigen teams scholen in het signaleren van eenzaamheid

Procesbegeleiding
Ceder trainingen heeft ervaring in het opzetten en begeleiden van projecten binnen organisaties van zorg en welzijn die tot doel hebben eenzaamheid te verminderen. Als u wilt weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen dan gaan wij graag met u in gesprek.