Mantelzorg

Willen mantelzorgers de zorg voor hun naaste blijven volhouden, dan is erkenning, aandacht, zorg en afstemming voor hen zeer belangrijk. Dit komt hun naaste (de zorgvrager) ook alleen maar ten goede. Mantelzorgers zijn een belangrijke ‘partij’ in de totale zorg. Er zal daarom gezocht moeten worden naar nieuwe manieren van samenwerken tussen de formele en de informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers). Wat is hiervoor nodig? En hoe kan er voldoende aandacht zijn en blijven voor de kwaliteit van leven van de zorgvrager en zijn mantelzorger.

Een uitdaging: het ontwikkelen van een nieuw samenspel valt niet altijd mee. Hoe kan je recht doen aan je eigen expertise als zorgprofessional, maar ook zeker aan die van de mantelzorger? Hoe kan je zorgen voor een win-winsituatie, zodanig dat de mantelzorger en de zorgvrager goede zorg en ondersteuning krijgen?

Ceder biedt uiteenlopende trainingen aan voor zowel medewerkers in de zorg, beleidsmakers en consulenten mantelzorg over het samenspel formele en informele zorg.