Basiscursus signaleren en omgaan met eenzaamheid

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Inhoud
Signaleren wordt omschreven als ‘iets doen met wat je opvalt ’. Dit maakt dat signaleren een proces is dat begint bij waarneming van de situatie en dat doorloopt tot en met het besluit wat er met een signaal moet worden gedaan. Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn vervullen een spilfunctie als het gaat om het oppikken en doorgeven van signalen m.b.t. eenzaamheid. Signaleren vraagt om een actieve houding. Signalen moeten op het juiste moment op de juiste plek terecht komen. Op deze manier kunnen professionals en vrijwilligers op een actieve manier aan de slag gaan met als doel eenzaamheid te verminderen bij hun hulpvragers

Resultaat
De deelnemers :

  • hebben kennis heeft over de belangrijkste achtergronden, kenmerken, contexten en signalen van eenzaamheid
  • hebben kennis heeft over de ins en outs van het systematisch signaleren van eenzaamheid en de benodigde randvoorwaarden
  • hebben een aantal casussen uitgediept en de mogelijke interventies in kaart gebracht
    zijn zich bewust van de noodzaak van multidisciplinaire samenwerking om op een effectieve wijze te kunnen werken aan het verminderen van eenzaamheid
  • weten hoe zij mensen kunnen motiveren om actief aan de slag te gaan om hun eenzaamheid te verminderen door deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun interesse
    kunnen in gesprek over signaleren van eenzaamheid en sluiten daarbij aan bij de eigen kracht/mogelijkheden van hulpvragers.

Inhoud en opbouw
De training omvat een combinatie van bewustwording, kennisoverdracht, oefening in vaardigheden en intervisie. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. Voorbeelden uit de praktijk staan centraal. De deelnemers ontvangen een beknopte informatiemap met daarin o.a. achtergrondinformatie en de sheets en/of PowerPoint.

Duur
De basiscursus bestaat uit 1 dagdeel van 3,5 uur.

Voor wie?
professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn

Verdieping
Aansluitend aan de basiscursus kan de verdiepende module Kijk eens door je sociale netwerk bril gevolgd worden. Klik hier voor meer informatie