Aanmeldprocedure

Aanmelding

Aanmeldingen voor trainingen of workshops worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. Neem voor incompany trainingen contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Bericht van deelname

Na aanmelding voor een training ontvangt u, ongeveer twee weken vóór de startdatum, een definitief bericht van deelname. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de training door Ceder worden geannuleerd. U ontvangt daarvan tijdig bericht.

Plaatsingsvoorwaarden

Voor enkele trainingen worden deelnamecriteria gehanteerd. Deelnemers worden dan op basis van een vragenlijst of een gesprek geselecteerd.

Betaling

Door het insturen van het aanmeldformulier verplicht u zich tot het betalen van het gevraagde bedrag. Na sluiting van de inschrijving krijgt u een bevestiging van deelname en een factuur toegestuurd. Het volledige bedrag dient voor aanvang te zijn voldaan. In de prijs zijn koffie, thee en eventueel materiaal inbegrepen. Bij trainingen van een hele dag is ook de lunch inbegrepen.

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk. Bij annulering brengt Ceder kosten in rekening:

  • Tot vier weken voor aanvang van de training € 25,- administratiekosten
  • Minder dan vier weken voor aanvang: het gehele bedrag.
  • Voor annulering van maatwerktrainingen gelden de voorwaarden die in de offerte zijn opgenomen.

Certificaat

De deelnemers aan meerdaagse trainingen ontvangen na afloop een certificaat, mits ze aan de cursusvoorwaarden hebben voldaan. Zo ontvangen deelnemers aan meerdaagse trainingen na afloop een certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid en als ze de opdrachten hebben uitgevoerd. Bij studiedagen of eendaagse trainingen wordt geen certificaat uitgereikt, tenzij de training geaccrediteerd is. In dat geval ontvangt de cursist een bewijs van deelname met registerpunten.

Kwaliteitsbewaking

Ceder Trainingen en Advies schoolt al vele jaren een brede groep van professionals. Wij kunnen bogen op een jarenlange expertise in de overdracht van kennis en kunde. We werken uitsluitend met deskundige docenten die een voortrekkersrol vervullen op zijn of haar vakgebied. Het trainingsaanbod wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit. Tot slot wordt het trainingsaanbod schriftelijk geëvalueerd en zo nodig aangepast. Zo staan wij garant voor de kwaliteit van ons trainingsaanbod.

CRKBO Geregistreerde Instelling

Ceder Trainingen en Advies is een CRKBO Geregistreerde Instelling. De trainingen kunnen hierdoor geaccrediteerd worden door verschillende kwaliteitsregisters.