Wie zijn wij?

Carine Blauw is ruim 20 jaar werkzaam geweest bij organisaties binnen de informele zorg, waarvan de laatste jaren als directeur bij Stichting Handjehelpen. In 2006 startte zij haar eigen bureau Malkander; training, coaching en advies. Dit is in 2013 opgegaan in bureau Ceder trainingen. De laatste jaren heeft zij zich naast het geven van uiteenlopende trainingen binnen het Sociaal Domein steeds meer gespecialiseerd in de netwerkversterking van mensen in kwetsbare situaties. Naast onderzoek heeft zij hen zelf begeleid bij het uitbreiden van hun netwerk en diverse projecten rond dit thema opgezet en geïmplementeerd. Met al de kennis vanuit de praktijk geeft zij met groot enthousiasme trainingen aan medewerkers van organisaties binnen Zorg en Welzijn. Naast het geven van trainingen, doen van onderzoek, ondersteunt zij mensen bij belangrijke stappen en keuzes in hun werk en leven, door coaching. Tevens is zij loopbaancoach en eigenaar van Blauwloopbaancoaching.

Wietske Dekkers is vanaf 2000 werkzaam vanuit haar eigen bureau Dekkers training en advies. In deze periode heeft zij uiteenlopende trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor organisaties binnen Zorg en Welzijn. Naast trainingen over specifieke inhoudelijke onderwerpen als signaleren van eenzaamheid, signaleren huiselijk geweld, gesprekstrainingen voor bezoekprojecten heeft Wietske verandertrajecten en kwaliteitstrajecten begeleid. Hier ligt vaak de focus op teams ondersteunen in het verbeteren van de samenwerking en de onderlinge communicatie. Hiernaast werkt Wietske als interim-manager. Voorafgaand aan haar eigen bureau werkte Wietske als opleidingsadviseur bij het voormalig NIZW/Opleiding en Training en daarvoor als zorgmanager bij Thuiszorg Gooi en Vechtstreek.