Train-de-trainer Mantelzorgmaatje

Na deze train-de-trainer bent u in staat om trainingen te geven aan vrijwilligers die als mantelzorgmaatje aan de slag gaan.

Een Mantelzorgmaatje is een specifiek opgeleide vrijwilliger die mantelzorgers een luisterend oor biedt, ondersteunt bij regeltaken en oog heeft voor de kansen en mogelijkheden van het sociale netwerk en dit bespreekbaar maakt.

Incompany:
Prijs op aanvraag. De incompany train-de-trainer kan op maat gemaakt worden en uitgebreid worden met bijvoorbeeld de module netwerkmaatje.

Inhoud
Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het uitvoeren van administratie en/of regeltaken lastig of het lukt hen niet goed. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel en onder leden van Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben grote moeite de weg te vinden in allerlei regelingen en voorzieningen die op hen van toepassing zijn en ervaren de regeltaken, naast hun meer dan gebruikelijke taken, als belastend. Daarnaast raken mantelzorgers door hun jarenlange zorgtaken vaak losser van hun oude sociale netwerk en is het voor hen ook in eigen kring moeizaam de benodigde hulp te organiseren.

Mantelzorgmaatjes denken actief mee en ondersteunen bij regeltaken van mantelzorgers Daarmee is de inzet van het  mantelzorgmaatje een waardevolle aanvulling op andere vormen van praktische thuishulp die voor vrijwilligers wordt geboden. Een mantelzorgmaatje sluit aan daar waar de andere vrijwilligers de grenzen van hun ondersteuning bereiken.

Tijdens de train-de-trainer stelt u een training op maat voor uw vrijwilligers samen.

Resultaat
U kunt uw vrijwilligers trainen zodat zij goed toegerust zijn op hun taak als mantelzorgmaatje. Deze getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor, denken mee, nemen regeltaken over en hebben aandacht voor het sociale netwerk om zo overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Door deze train-de-trainer te volgen, krijgt u:

 • Een receptenboek waarmee u uw eigen training ‘bereidt’
 • De mogelijkheid zelf te oefenen met de training die u heeft uitgewerkt en hier persoonlijke feedback op ontvangt
 • Inspiratie en ideeën van andere deelnemers

Inhoud en opbouw
De train-de-trainer Mantelzorgmaatje duurt twee dagen. U stelt uw eigen training samen op basis van het aangeleverde receptenboek ‘Mantelzorgmaatje’. 

De volgende thema’s staan centraal:

 • Oriëntatie op mantelzorg. Draagkracht/ draaglast mantelzorg en rollen mantelzorg.
 • Achtergronden en bewustwording over de kanteling en daarmee samenhangende begrippen als eigen regie, eigen kracht, zelfredzaamheid, mogelijkheden/middelen en sociale contacten.
 • Ontwikkelingen in zorg en welzijn en de transformatie
 • Achtergrond en het aan orde stellen van versterken sociale netwerken.
 • Bewustwording en oriëntatie op eigen positie als mantelzorgmaatje
 • Gespreksvoering; emotionele ondersteuning en coachende vaardigheden
 • Wegwijs raken in de regelgeving en ondersteuningsaanbod

De train-de-trainer is een combinatie van kennisoverdracht, bewustwording en oefenen met diverse werkvormen.

Voor wie?
Consulenten mantelzorg

Trainer
Carine Blauw of Wietske Dekkers

Ervaringen van cursisten

 • “Deze training was voor mij zeer inspirerend door de actieve werkvormen en het stilstaan bij de belangrijke veranderingen rondom regelgeving in relatie tot de (mantel)zorg. Deze waren mij wel bekend, maar mijn probleem was hoe je dit toegankelijk kunt overbrengen op vrijwilligers?”
 • “In deze training kreeg ik hiervoor veel werkvormen en informatie aangereikt en heb er zin in om mijn eerste training te gaan vormgeven. Het handige receptenboek dat wij hiervoor mee kregen zal hierbij heel helpend en inspirerend zijn.”

Geinteresserd in informatie over concreet project klik hier