Versterking sociale netwerken van kwetsbare mensen

 een training voor vrijwilligers die geloven in mogelijkheden

Omschrijving
Hoe kunnen (kwetsbare) mensen geactiveerd worden om de mogelijkheden van zichzelf en van hun netwerk te zien en te gaan benutten. Ondersteuning kan worden geboden door de vrijwilligers in de informele zorg. Zij komen bij de mensen thuis, hebben een luisterend oor en kunnen na het volgen van deze training mensen stap voor stap helpen, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en de contacten met (nieuwe) mensen intensiveren.

Deelnemers
Vrijwilligers in de informele zorg, vrijwillige thuiszorg, buddyzorg, vriendendienst en Steunpunten Mantelzorg.
De deelnemers zijn doeners, mensen die denken in mogelijkheden!

Werkwijze
Inspiratiebron is de methodiek `Natuurlijk een netwerkcoach`. Deze methodiek biedt vele mogelijkheden. De methodiek kan gevolgd worden van a tot z maar is ook aan te passen aan de eigen praktijk. Deelnemers leren de methodiek of onderdelen hiervan zo in te zetten dat het precies aansluit bij de situatie en mogelijkheden van de hulpvrager.
De training omvat een combinatie van kennisoverdracht en oefening in vaardigheden.
Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. De deelnemers ontvangen een trainingsmap met daarin o.a. achtergrondinformatie en powerpoint presentatie

Resultaat
Na de training hebben vrijwilligers:
• inzicht in achtergrond en het belang van een sociaal netwerk
• vaardigheden ontwikkeld op het gebied van coachen, adviseren en actief ondersteunen
• geleerd In gesprek te gaan met het motiveren van mensen om aan de slag te gaan met het meer kleur geven aan hun leven, door hun bestaande netwerk te intensiveren en uit te breiden en hierbij uit te gaan van hun mogelijkheden
• de mogelijkheid om aan de hand van verschillende onderdelen van de methodiek naar keuze, een ondersteuning te bieden op maat aan kwetsbare mensen met een schraal netwerk

Tijdsinvestering:
4 dagdelen/2 dagen
2 voorbereidende opdrachten, tijdsinvestering 1 uur


netwerkcoaches gecertificeerd