Opzetten en begeleiden van intervisiegroepen

Intervisie is meer dan praten met een groep collega’s. Intervisie is een vorm van begeleiding en/of deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken/knelpunten die zij in hun werk. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo de medewerker die het vraagstuk inbrengt te stimuleren het eigen oplossend vermogen in te schakelen en zo zicht te krijgen op het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin te handelen. Een intervisiegroep is een vaste groep deelnemers die over een bepaalde periode een aantal keren bij elkaar komt.

Centraal in de training staan:

  • Achtergronden over intervisie;
  • Oriëntatie op de rol van intervisor, wat heb ik nodig?
  • Introductie en oefenen met verschillende vormen van intervisie
  • Aan de slag als intervisor
  • Borging van intervisie in de organisatie

Doelgroep
Beroepskrachten die aan de slag willen met intervisie en hier zelf een actieve rol in wil vervullen, medewerkers PenO/opleidingsfunctionarissen die intervisie als een vast instrument in het opleidinsbeleid willen opnemen

Resultaat

  • deelnemers weten wat hun rol als intervisor inhoudt
  • hebben in kaart gebracht wat zij zelf nodig hebben als intervisor
  • kunnen met gebruik maken van verschillende intervisie vormen een intervisiegroep begeleiden
  • hebben een beknopt plan van aanpak klaar voor de start van hun eigen intervisiegroep

Uitgangssituatie
Bij de start van de training wordt er van uitgegaan dat de deelnemers een aantal startcompetenties voor intervisoren bezitten.

Deze competenties zijn:
Beschikken over basis communicatieve vaardigheden.
Gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling zien als belangrijke menselijke waarde.
Basis kennis hebben over groepsprocessen en hier affiniteit mee hebben.
Beschikken over reflectieve en vaardigheden.

Duur
1,5 dag