Coachen van collega’s

Steeds meer medewerkers in de zorg krijgen een taak in het ondersteunen en begeleiden van collega’s. Voorbeelden hiervan zijn coördinerend begeleiders, EVV-ers, praktijkopleiders, werkbegeleiders enz. Insteek is dat deze mensen het zelf lerend vermogen van hun collega’s aanspreken en bevorderen i.p.v. zelf de oplossing aan te dragen en zeggen hoe het moet. Maar hoe doe je dit nou, Uitgangspunten van coaching bieden deze medewerkers goede handvaten. In de praktische training coachen van collega’s

Doelgroep:
Medewerkers binnen zorg en welzijn die een coachende rol hebben naar collega’s

Resultaat
De deelnemers hebben kennis en inzicht over uitgangspunten van coaching en collegiale consultatie.
weten wat hun rol als coach inhoudt hebben in kaart gebracht wat zij zelf nodig hebben als coach.
Kunnen gebruik maken van verschillende coaching technieken die aansluiten bij het coachen van collega’s

Bij de start van de training wordt er van uitgegaan dat de deelnemers een aantal startcompetenties voor coaching bezitten.
Deze competenties zijn:
1. Beschikken over basis communicatieve vaardigheden
2. Gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling zien als belangrijke menselijke waarde

Duur
1 tot 2 dagen