Training ‘Mijn werk door een sociale netwerkbril’

Na deze training  bent u in staat om het versterken van sociale netwerken van mensen in kwetsbare situaties te integreren in uw werkwijze.

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Accreditatie:
Deelname aan ‘Mijn werk door een sociale netwerkbril’ (ID nummer: 268413) levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen. De training Levert 10 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).

Inhoud
Een cruciale  pijler van de WMO is dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht en met hulp van hun directe omgeving en naasten kunnen participeren. De praktijk laat zien dat juist mensen in kwetsbare situaties een grotere kans lopen dat hun netwerk steeds kleiner wordt of dat er zelfs een sociaal isolement ontstaat. Sociale professionals zoals opbouwwerkers, wijkteamwerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers staan voor de uitdaging inwoners te ondersteunen hun netwerk te gaan versterken. Maar hoe doe je dat als dit niet vanzelf gaat? Inwoners moeten geactiveerd worden om de mogelijkheden van zichzelf en van hun netwerk te zien en te gaan benutten.

Resultaat

  • u kent het belang van een sociaal netwerk
  • u heeft inzicht in uw rol en taak om netwerken te versterken
  • u heeft vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om aan de slag te gaan met het versterken van het netwerk te weten:
  1. inventariseren en analyseren van het bestaande netwerk op individueel niveau maar ook op wijkniveau
  2. mogelijkheden van het wijknetwerk verbinden aan wensen en vragen van inwoners
  3. mensen in de wijk mobiliseren
  4. opstellen van een actieplan en ondersteunen bij de uitvoering
  • u heeft een ‘gekantelde’ manier van denken die aansluit bij de huidige veranderingen in zorg en welzijn

Inhoud en opbouw

De training ‘Mijn werk door een sociale netwerkbril’ duurt 1,5 dag. Centraal staat de bewustwording van de rol die een sociaal professional heeft in het versterken van sociale netwerken. En op welke wijze zij de inwoner benaderen en kunnen stimuleren gebruik te maken van aanwezige informele netwerken. De deelnemers gaan concreet aan de slag met vaardigheden en de inzet van praktische instrumenten afgeleid van de methodiek Sociale Netwerk Versterking (SNV).

Voor wie
Sociale professionals zoals opbouwwerkers, medewerkers van een wijkteam, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en Wmo-consulenten.

Trainers
Carine Blauw en/of Wietske Dekkers

Ervaringen van cursisten

Cursisten die deze training volgden, geven deze training een 7,9 tot 8,4

Training heel relevant voor onze werksoort, denk dat de focus steeds meer hierop moet. Je denkt dat je het al doet, maar door de training ga ik mijn werkwijze behoorlijk aanscherpen”.
“Trainers hadden veel ervaringen uit het werkveld en het was duidelijk dat ze wisten waar ze over spraken.”
“Het was voor mij niet helemaal nieuw, maar het is toch altijd goed om je geheugen even op te frissen en wat nieuwe tips te krijgen. Ik kan hier zeker in de toekomst nog meer gebruik van maken. En in ieder geval breder kijken dan ik tot nu toe deed.”