Training Mantelzorgmaatje voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen na deze training mantelzorgers ondersteunen als mantelzorgmaatje.

Een mantelzorgmaatje is een specifiek opgeleide vrijwilliger die mantelzorgers een luisterend oor biedt, ondersteunt bij regeltaken, oog heeft voor de kansen en mogelijkheden van het sociale netwerk van de mantelzorger en dit bespreekbaar maakt.

optioneel: 

  • tegen meerprijs kunnen 2 tot 3 coördinatoren de training bijwonen en worden toegerust om de training aan de vrijwilligers in de toekomst zelf te kunnen geven
  • deze training kan op maat gemaakt worden en desgewenst uitgebreid worden met de module netwerkmaatje

Duur training: 2 dagen

Datum: Incompany

Prijs: op aanvraag

Inhoud
Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het uitvoeren van administratie en/of regeltaken lastig of het lukt hen niet goed, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel en onder leden van Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben grote moeite te hebben de weg te vinden in allerlei regelingen en voorzieningen die op hen van toepassing zijn en ervaren de regeltaken naast hun meer dan gebruikelijke taken, als belastend. Daarnaast raken mantelzorgers door hun jarenlange zorgtaken vaak losser van hun oude sociale netwerk en is het voor hen ook in eigen kring moeizaam de benodigde hulp te organiseren.

Mantelzorgmaatjes denken actief mee en ondersteunen bij regeltaken van mantelzorgers Daarmee is de inzet van het  mantelzorgmaatje een waardevolle aanvulling op andere vormen van praktische thuishulp die voor vrijwilligers wordt geboden. Een mantelzorgmaatje sluit aan daar waar de andere vrijwilligers de grenzen van hun ondersteuning bereiken.

Resultaat training
De vrijwilligers zijn in staat een luisterend oor te bieden, mee te denken, regeltaken over te nemen en aandacht te hebben voor het sociale netwerk, waardoor overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt.

Inhoud en opbouw
De training voor vrijwilligers duurt 2 dagen.

De volgende thema’s staan centraal:

  • Oriëntatie op mantelzorg. Draagkracht/ draaglast mantelzorg en rollen mantelzorg.
  • Achtergronden en bewustwording over de kanteling en daarmee samenhangende begrippen. als eigen regie, eigen kracht, zelfredzaamheid, mogelijkheden/middelen en sociale contacten.
  • Ontwikkelingen in zorg en welzijn en de transformatie.
  • Achtergrond en het aan orde stellen van versterken sociale netwerken.
  • Bewustwording en oriëntatie op eigen positie als mantelzorgmaatje.
  • Gespreksvoering; emotionele ondersteuning en coachende vaardigheden.
  • Wegwijs raken in de regelgeving en ondersteuningsaanbod.

De training is een combinatie van kennisoverdracht, bewustwording en oefenen aan de hand diverse werkvormen.

Voor wie?
Vrijwilligers

Trainer(s)
Carine Blauw of Wietske Dekkers