Train-de-trainer Samenspel mantelzorger en zorgprofessional

Na deze train-de-trainer bent u in staat om trainingen te geven aan zorgprofessionals over het samenspel met mantelzorgers.

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Inhoud
Mantelzorgers hebben en krijgen een steeds grotere rol binnen de langdurige zorg. Daarmee wordt een goed samenspel tussen beroepskrachten zoals b.v. verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders  en mantelzorgers steeds belangrijker. Wat betekent dat voor het werk van de (zorg)professionals. Naast het directe zorg verlenen, hebben zij een belangrijke de rol in de ondersteuning van mantelzorgers. Het is belangrijk dat er goed Samenspel ontstaat. Maar dit is lang niet altijd vanzelfsprekend. Er is scholing van beroepskrachten nodig zodat zij met mantelzorgers goed en zorgvuldig kunnen samenwerken en hen kunnen ondersteunen waar nodig. In deze train-de-trainer krijgt u bouwstenen aangereikt om beroepskrachten hierover te trainen. 

Resultaat
U kunt (zorg)professionals van diverse organisaties trainen zodat zij tijdens hun werk in staat zijn een optimaal samenspel met de mantelzorger tot stand te brengen.
Daarvoor:

  • heeft u in kaart gebracht waar kansen en mogelijkheden liggen om aan de slag te gaan met deze training.
  • bent u in staat om een training Samenspel mantelzorg samen te stellen en uit te voeren.
  • kent u de uitgangspunten van het ontwikkelde trainingsmateriaal en de toepassing ervan
  • kent u het belang, de uitgangspunten en de samenwerking binnen de Zorgdriehoek.
  • heeft u geoefend met verschillende instrumenten waaronder de SOFA-methode en geoefend met uiteenlopende werkvormen rondom beeldvorming en communicatie mantelzorg.

Door deze train-de-trainer te volgen, krijgt u:

  • een receptenboek waarmee u uw eigen training ‘bereidt’
  • de mogelijkheid zelf te oefenen met de training die u heeft uitgewerkt,  u ontvangt hier persoonlijke feedback op
  • inspiratie en ideeën van andere deelnemers
  • een plan, gemaakt voor het trainen van medewerkers binnen een professionele zorgorganisatie

Inhoud en opbouw
De train-de-trainer duurt 1,5 dag. U stelt uw eigen training samen op basis van het aangeleverde receptenboek ‘Samenspel’. De train-de-trainer is een combinatie van kennisoverdracht, bewustwording en oefenen met diverse werkvormen.

Voor wie
Consulenten mantelzorg, medewerkers deskundigheidsbevordering en ambassadeurs mantelzorg in zorgorganisaties.

Trainer(s)
Carine Blauw of Wietske Dekkers