Train-de-trainer ‘Kijk eens door een sociale netwerkbril’

Na deze train-de-trainer bent u in staat om trainingen te geven aan vrijwilligers over een gekantelde manier van ondersteunen van hun hulpvragers en hen toe te rusten om meer naar de mogelijkheden van het netwerk van hun hulpvrager te kijken.

Incompany:
Prijs op aanvraag.

Inhoud
Een belangrijke pijler van de WMO is dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht en met hulp van hun directe omgeving en naasten kunnen participeren. Mensen worden geactiveerd zelf actief oplossingen te zoeken binnen hun sociale netwerk. Dit wordt ook wel de kanteling genoemd. Deze kanteling werkt ook sterk door in het vrijwilligerswerk. Echter de gekantelde manier van ondersteunen en denken vraagt om een grote omslag. Dit is voor vrijwilligers niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat vrijwilligers in staat zijn om bij hun hulpvragers de kansen en mogelijkheden voor het versterken van het sociale netwerk te zien en bespreekbaar te maken. Tijdens de train de trainer stelt u deze bijscholing op maat voor uw vrijwilligers samen.

Resultaat
U kunt uw vrijwilligers trainen zodat zij tijdens hun vrijwilligerswerk vanuit een gekantelde manier werken. Zij zijn bovendien in staat om bij hun hulpvragers kansen en mogelijkheden voor het versterken van het sociale netwerk te zien en bespreekbaar te maken.  Door deze train-de-trainer te volgen, krijgt u:

  • een receptenboek waarmee u uw eigen training ‘bereidt’
  • de mogelijkheid zelf te oefenen met de training die u heeft uitgewerkt en hier persoonlijke feedback op te ontvangen
  • inspiratie en ideeën van andere deelnemers

Inhoud en opbouw
De train-de-trainer duurt 1,5 dag. U stelt uw eigen training samen op basis van het aangeleverde receptenboek ‘Kijk eens door een sociale netwerkbril’. De volgende thema’s staan centraal:

  • Achtergronden en bewustwording over de kanteling en daarmee samenhangende begrippen als eigen regie, eigen kracht, zelfredzaamheid, mogelijkheden/middelen en sociale contacten
  • Ontwikkelingen in zorg en welzijn in relatie tot vrijwilligerswerk
  • Achtergronden over versterken sociale netwerken
  • Bewustwording en oriëntatie op eigen positie als vrijwilliger, door welke bril kijkt de vrijwilliger
  • In gesprek met en motiveren van inwoners om aan de slag te gaan met het versterken van het sociale netwerk

De train-de-trainer is een combinatie van kennisoverdracht, bewustwording en oefenen met diverse werkvormen.

Voor wie
Coördinatoren vrijwillige inzet zoals maatjesprojecten, bezoekprojecten, praktische hulp projecten, coördinatoren Vluchtelingenwerk etc.

Trainer
Carine Blauw of Wietske Dekkers

Ervaringen van cursisten

Cursisten die de train-de-trainer reeds gevolgd hebben gaven deze train de trainer een 9!

“Ik ging naar huis met een bijna complete training voor vrijwilligers, waar ik vol enthousiasme mee aan de slag kan. Erg blij met de theorie, maar nog meer met de tijd en hulp om het meteen concreet te kunnen maken.”
 “Ik ben verrast door de leuke en creatieve werkvormen die aangereikt werden en die we meteen in de praktijk kunnen toepassen. Ook hielp de trainer mij erg met de vertaalslag van de algemene theorie naar de ingewikkelde praktijk.