Ouders op hun plek


Samenwerken in de driehoek, cliënt, ouders en begeleiders.

Inspiratiebron en gedachtegoed: het boek “Ouders op hun plek” van Chiel Egberts


Omschrijving:
Elk kind wordt geboren in een driehoek met een moeder en een vader, de allerbelangrijkste driehoek in een mensenleven. Alle ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe aan professionals: dokters, leerkrachten, badmeesters en vele anderen. Zij vormen de derde hoek van een driehoek: cliënt, ouders en professionals.

Vaak nemen na verloop van tijd de professionals de zorg over, maar daarmee zijn de ouders niet uit beeld. Het kind gaat weliswaar hun huis uit, maar verdwijnt niet uit hun leven.

Ouders wensen de zeggenschap in de driehoek cliënt, ouders en begeleider. Hoe terecht en vanzelfsprekend dit ook is, het stelt professionele begeleiders wel voor een spannende opgave. Aan de ene kant hebben ze ruimte nodig om hun werk goed te kunnen doen. Aan de andere kant zijn ze net aan het leren om vooral cliënten ruimte te geven om waar mogelijk hun eigen keuzes te maken.

Deelnemers:
Medewerkers in de gehandicaptenzorg

Werkwijze:
Aan de hand van uitdagende casuïstiek worden begeleiders uitgenodigd om samen te werken met ouders, dit vraagt van beide kanten respect en vertrouwen in elkaars bijdrage en het lef om te gaan staan  voor de eigen hoek. Naast concrete voorbeelden uit de praktijk staat in de training kennisoverdracht centraal en oefening in vaardigheden.

Resultaat:

  • Medewerkers hebben inzicht in de onderlinge verhoudingen in de driehoek en het belang van een driehoek in balans
  • Zijn in staat naar eigen aandeel en rol te kijken in de relatie met ouders en cliënt
  • Hebben vaardigheden ontwikkeld om met ouders in gesprek te gaan en te reflecteren op zich zelf

 Tijdsinvestering:
2 dagen